O nas

 

      Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy w Leżajsku został zarejestrowany przez Starostę Leżajskiego dnia 22 stycznia 2013r pod pozycją nr 50 w Dziale Uczniowskie Kluby Sportowe.

     MUKS Leżajsk powstał na bazie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” Leżajsk i przejął od niego na podstawie umowy pomiędzy Zarządami zespoły młodziczek i kadetek (uczennice szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). W klubie obecnie prowadzone jest szkolenie siatkarskie dziewcząt w dwóch kategoriach wiekowych 14 – 15 lat (młodziczka) i 16 – 17 lat (kadetka) w następnych latach przewidziane jest stworzenie grupy juniorek a docelowo zespołu seniorek.

 

Władze Klubu:

Zarząd Klubu :

  • Prezes Daniel Domagała
  • Sekretarz Mirosław Bigas

Członkowie:

  •  Zbigniew Trębacz
  •  Krzysztof Trębacz
  •  Anna Domagała

Komisja Rewizyjna :

  • Przewodniczący Anna Kosiarska
  • Sekretarz Maciej Peszko
  • Członek Jan Mach

 

Zarząd wyznaczył dla klubu cele i zadania:

 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego młodzieży.
 • Angażowanie młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej.
 • Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na  obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 • Organizowanie zajęć sportowych dla młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 • Organizowanie młodzieży różnorodnych form współzawodnictwa sportowego (rozgrywki ligowe, turnieje towarzyskie itp.).
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości zawodniczek poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.